Sportovní hala

#

Sportovní hala

Sportovní hala je k disozici hotelovým klientům od 10h do 18h. Přistup je zakázán pro nezletilé.

Salle de Sport